Logo der Universität Wien

Fakulteti i Filozofisë dhe i Edukatës, Instituti i Shkencave Edukative në Universitetin e Vjenës dhe Universiteti i Tiranës së bashku me Universitetin Hëna e Plotë (Bedër) organizojnë Konferencën Ndërkombëtare me temë: “Kultura qytetare, edukimi dhe Islami”. Konferenca do të mbahet nga 01-03 Nëntor në Tiranë, Shqipëri.

Tiranë

University of Vienna | Universitätsring 1 | 1010 Vienna | T +43-1-4277-0