Logo der Universität Wien

Programi
E Premte, 1 Nëntor 2013                       TIRANA INTERNATIONAL HOTEL, Sheshi Skënderbej 8, Tiranë
9.00-10.00Regjistrimi
10.00-11.30 Ceremonia e hapjes së konferencës

Ayhan Tekineş

Ednan Aslan

Shezai Rrokaj

Ferdinand Gjana

H. Selim Muça

Baba Mondi

Florian Raunig

Edi Rama

     (Universiteti Bedër)

     (Universiteti Vjenës)

     (Universiteti Tiranës)

     (Rektor i Universitet të Bedër)

     (Komuniteti Mysliman i Shqipërisë)

     (Kreu i rendit bektashi)

     (Ambasador)

     (Kryeministri)

11.45-12.15 Falja e Xhumasë
12.15-13.30 Dreka

13.00-13.30Referues kyçLászló Andor    Komisioner për Punësim, Qështje Sociale dhe Përfshirje në BEMësimi i Edukatës Qytetare në Europë
13.30-14.00Referues kyçJørgen Nielsen
Universiteti i Kopenhagës
Mësimi i Edukatës Qytetare në Shoqëritë Multikulturore
14.00-14.30Diskutim

Moderator:
Juan Ferreiro
Universiteti i A Coruñas

15.30-15.40
15.40-16.00Referues kyçZeki Sarıtoprak
Universiteti John Carroll

Mësimi i Edukatës Qytetare dhe Feja

16.00-16.20Referues kyçMaurice Coles
Fondacioni CoED
Mësimi i EdukatësQytetare dhe Islami
16.20-16.45Diskutim

Moderator:

16.45-17.00  Pauzë
17.00-17.20ReferuesBesa Ismaili
Universiteti i Prishtinës
Gratë & Edukimi Qytetar në Edukimin e Mësuesëve
17.20-17.40ReferuesLeyla Almazova
Universiteti Federal i Kazanit
Minoritetet Muslimane në Rusi
17.40-18.00ReferuesHyeRan Kim-Cragg
Kolegji St. Andrew's
Kontributet e Feve për Arsimin e Shtetësisë në Kanada: Perspektivë një edukator fetare të krishterë së.
18.00-18.20Diskutim

Moderator:
Siebren Miedema
                   Universiteti VU Amsterdam

18.20  Darka dhe Programi Kulturor
E Shtunë, 2 Nëntor 2013                     HËNA E PLOTË BEDËR UNIVERSITY, Rr.Jordan Misja, Tiranë
9.00-10.00  Seanca e parë – Mësimi i Edukatës Qytetare dhe Feja në Europë
Moderator: Ednan Aslan (Universiteti i Vjenës, A)
9.00Rositsa Atanasova (MTS Harvard, LL.B. Cantab, BG) 
9.15Hans G. Ziebertz (Universiteti i Kopenhagës, GER)
9.30
9.45Siebren Miedema (Universiteti VU Amsterdam, HOL)
10.00-10.30 Diskutim
10.30-10.45 Pauzë
10.45-11.45 Seanca e dytë – Mësimi i Edukatës Qytetare dhe Feja në Europë
Moderator: Ali Yurtsever (Kolegji Amerikan islam, SHBA)
10.45Zekerija Sejdini (Universiteti i Insbrukut, A)
11.00Ferrari Alessandro (Universiteti i Insubrias, I)
11.15Juan Ferreiro (Universiteti i A Coruñas, S)
11.30Brigit Allenbach (Universiteti i Freiburg, CH)
11.45-12.15Diskutim
12.15-13.15 Dreka
13.15-14.15 Seanca e tretë – Mësimi i Edukatës Qytetare dhe Feja në Europë
Moderator: Elton Karaj (Universiteti Bedër, SH)
13.15Genti Kruja (Komuniteti Mysliman i Shqipërisë, SH)
13.30Ejup Ramadani (Kabineti i Myftisë së Kosovës, RKS)
13.45Agata S. Nalborczyk (Universiteti i Varshavës, PL)
14.00Muhamed Ali (University of Skopje, MK)
14.15-14.45Diskutim
14.45-15.00 Pauzë
15.00-15.45 Seanca e katërt – Mësimi i Edukatës Qytetare dhe Feja në Europë
Moderator: Leyla Almazova (Universiteti Federal i Kazanit, RU-TA)
15.00Dmitry Shmonin (Akademia e Krishterë Ruse për Shkencat Humane, RU)
15.15Laurentiu D.Tanase (Universiteti i Bukuresht, RO)
15.30Omer Kajoshaj (ME)
15.45-16.15Diskutim
16.15-16.30 Pauzë
16.30-17.30 Seanca e pestë – Mësimi i Edukatës Qytetare Shikuar nga Këndvështrime të Ndryshme
Moderator: Mahmut Zengin (Universiteti i Sakarias, TR)
16.30Eileen Daily (Universiteti Lojola në Chicago, SHBA)
16.45Selahattin Turan (Universiteti Eskişehir Osmangazi, TR)
17.00Muhammad Faour (Qendra Carnegie për Lindje të Mesme, RL)
17.15Hanan Alexander (Shkolla Ndërkombëtare e Universitetit të Haifas, IL)
17.30-18.00Diskutim
18.00 Darkë i Durrës
E diela 3 Nëntor, 2013
9.30-10.30 Seanca e gjashtë - Mësimi i Edukatës Qytetare nga Këndvështrime të Ndryshme Fetare
Moderator: Ali Zaimi (Komuniteti Mysliman i Shqipërisë, SH)
9.30Martin Rothgangel (Universiteti i Vjenës, A)
9.45Matthias Scharer (Universiteti i Insbrukut, A)
10.00 
10.15Baba Edmond Brahimaj (Kryegjyshi Botëror i Bektashinjve, SH)
10.30-11.00Diskutim
11.00-11.15 Pauzë
11.15-11.45 Seanca e shtatë – Hulumtimet Aktuale Rreth Mësimit të Edukatës Qytetare
11.15Ilire Halimi Poniku (Universiteti i Vjenës, A)
11.30Nadima Aslan (Universiteti i Vjenës, A)
11.45Nadire Mustafi (Universiteti i Vjenës, A)
12.00-12.15 Pauzë
12.15-13.15 Seanca e tetë – Diskutimi përfundimtar – Idetë kyçe
Moderator:
Juan Ferreiro
Siebren Miedema
Ednan Aslan
Ali Yurtsever
Elton Karaj
Leyla Almazova
Mahmut Zengin
Ali Zaimi
13.15
 Ekskursion/Darkë

Programi

University of Vienna | Universitätsring 1 | 1010 Vienna | T +43-1-4277-0